Om brancheforeningen

En kreds af erfarne hunde – og kattepensionsejere, besluttede i 2009, at det var på høje tid at etablere en brancheforening. Årsagen hertil var hovedsagelig 1) at sende et signal til kunderne om at her var der nogle mennesker der tog deres arbejde alvorligt og ønskede at yde det bedste for dyrene, og 2) at få et fælles talerør i forholdet til offentlige myndigheder.

Hver enkelt pension har sin egen måde at gøre tingene på – sådan skal det selvfølgelig fortsat være. Det er derfor nogen foretrækker den ene pension, frem for den anden, på samme måde som vi bedre kan lide nogle hoteller end andre. Denne individualitet må endelig ikke sættes over styr. Når dèt er sagt, må vi også sige, at der er nogle minimumskrav, der må stilles.

Først og fremmest skal samtlige medlemmer have alle de nødvendige tilladelser fra myndighederne, til at drive pensionen. Derudover stiller foreningen krav om, at der skal være mindst èn fuldtidsbeskæftiget (for kattepensioner halvtidsbeskæftiget, såfremt tilfredsstillende opsyn med kattene er etableret) på stedet.

Alle medlemsvirksomheder forpligter sig til at efterleve afgørelser fra klagenævnet. Muligheder for klage skal ved opslag fremgå tydeligt hos den enkelte medlemsvirksomhed. Klagenævnet består af to medlemmer af bestyrelsen og en uafhængig dyrlæge.

Klagenævnet kan når som helst aflægge medlemsvirksomheder uanmeldte besøg.

Alt dette kunne lyde lidt negativt, som om der var voldsomt behov for løftede pegefingre og sanktioner. Dette er imidlertid slet ikke tilfældet, efter vor bedste overbevisning. Det er simpelthen et spørgsmål om at tydeliggøre overfor brugerne, at virksomheder der melder sig ind i BFHK, har et stærkt ønske om at præstere det bedste der kan opnås indenfor området. DERFOR skal man vælge en pension der er tilsluttet BFHK.